Lofoten Friluftsråd sliter

Lofoten Friluftsråd sliter

Lofoten friluftsråd

Etter at det regionale næringsfondet ble avviklet forsvant samtidig 142.000 kroner i tilskudd til Lofoten Friluftsråd, og det fører naturligvis til utfordringer.

Da Lofotrådet hadde møte på Værøy i forrige uke fikk de forskjellige ordførerne forelagt et forslag som innbærer å øke støtten til friluftsådet fra seks til ni kroner pr innbygger.

Ligger lavt

Lederen i Lofoten Friluftsråd sier dog at det ikke bare er bortfallet av de nevnte midlene som er årsaken til at de ønsker å øke tilskuddet fra kommunene. Hun trekker frem at Lofoten ligger lavt når det gjelder kommunetilskudd hvis man sammenligner med andre regioner, og at det vil gi en god effekt hvis dette øker fra seks til ni kroner pr. snute. En økt støtte fra kommunalt hold kan også utløse mer midler fra Friluftsrådets Landsforbund.

Sten sier at de også jobber aktivt for å finne dekning for det tilskuddet som har falt bort. Landsforeningen gir tilskudd på 142.000 kroner til driften av friluftsrådet, mens Nordland fylkeskommune og kommunene bidrar med henholdsvis 200.000 kroner og 142.000 kroner.

Kan ikke love økning i tilskudd

Lederen i Friluftsrådenes Landsforbund, Morten Dåsnes, kan imidlertid ikke love en økning fra dem selv om det kommunale tilskuddet skulle økes fra seks til ni kroner. Foreningen fordeler statlige penger, og han kan ikke si noe om tildelingene for neste år før statsbudsjettet presenteres. Han sier dog at det ikke er forventet kutt i de statlige midlene, og at man tvert i mot kan håpe på en økning ettersom friluftsrådene har en god effekt for folkehelsen. Resultatet kan da bli at kommunene i Lofoten kan få mer hvis de øker sitt bidrag til Lofoten Friluftsråd.


Comments are closed.