Håper på ny asfalt og utvidet bru før sommeren

Håper på ny asfalt og utvidet bru før sommeren

Moskenes Arbeiderpart ønsker å å gjennomført en asfaltering av E10 samt å utvide Valbrua før sommeren 2015 kommer, og dette vil absolutt være en sårt tiltrengt oppgradering av infrastrukturen i området.

Varaordføreren i Moskenes kommune, Sven Asbjørn Korneliussen (AP) sier at man ikke kan vente på den såkalte Veipakke Lofoten for å få asfaltert E10 i Moskenes samt å få Valbrua utvidet. Brua som vi finner like før Reine er en av de desidert verste flaskehalsene på E10 og veiene langs den vestre delen av kommunen består i stor grad av slitt asfalt og knappe, farlige svinger. Fjellene ligger også tett inn mot veien.

Vevika på Sørvågen er blant flere andre områder hvor veien er både slitt og meget smal, og med den stadig økende turismen med busser, samt biler, fotgjengere, rutebusser etc. er det naturligvis på sin plass med en vei som er langt bedre enn den vi finner der nå. Varaordføreren mener derfor at ordføreren må i dialog med Statens Vegvesen om en asfaltering samt en forbedring av Valbrua allerede før sommeren 2015 kommer, samtidig som han påpeker at man ikke kan ha det slik om sommeren år etter år.

Ordfører Lillian Rasmussen påpeker at Valbrua har vært tema i en rekke henvendelser gjennom flere år til Vegvesenet, og har liten tro for at man vil vinne fram med dette.

Rasmussen og Korneliussen var i møte med Vegvesenet den 30. september og 1. oktober i forbindelse med innspillsmøtet og tok opp problematikken der, men hva som kom frem av dette vites ikke.


Comments are closed.