Er du klar for flytevest-loven?

Er du klar for flytevest-loven?

Om et par dager trer den nye flytevest-loven i kraft og da betyr det at det er påbudt å ha på seg flytevest hvis du befinner deg om bord i åpne båter under 8 meter. Påbudet er svært omstridt og det er flere årsaker til det. Hovedårsaken er imidlertid at det oppstår en del ulogiske forskjeller som båtfolket har vært ivrige etter å påpeke.

Det er kanskje mange som går med planer om å kjøpe seg båt nå mot sommeren, men som endrer målet sitt på grunn av forbudet. Drømmen om å sitte ombord i en snekke på blikkstille hav kan man nå nemlig ikke gjøre uten å ha på seg flytevest, mens man kan dure i vei i 50 knop i en skjærgårdsjeep uten flytevest – så lenge den er over 8 meter. Høres det for dumt ut? Ja, det gjør kanskje det og man kan saktens forstå alle innvendingene som har kommet som et resultat av påbudet.

Motstanderne har hele tiden hevdet at et påbud som dette må komme som en følge av farten man har på havet og ikke størrelsen på båten. Dette kan man vanskelig argumentere mot, men loven er allikevel vedtatt og innføres altså fra 1. mai i år. Hvorvidt den kommer til å håndheves i særlig grad er uvisst all den tid politiet har andre oppgaver å ta seg av. Akkurat som langs veiene er det naturligvis nærliggende å tro at det er større sannsynlighet for ulykker, med påfølgende drukningsulykker, jo større hastigheten her. Man kan dra paralleller til trafikkulykker hvor det er soleklare bevis på at høy fart øker risikoen for ulykker.

Nå skal dette påbudet evalueres om ett år og da må man naturligvis se på om antallet drukningsulykker har gått ned. Båtentusiaster argumenterer også med at de fleste drukningsulykkene faktisk skjer fra land ved at folk faller i havet fra brygger o.l.


Comments are closed.